5/2019. (02.12) Vezetői Határozat
Tormafölde Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként, a helyi képviselők és polgármesterek választásáról szólő 2010. évi
L. törvény  4. §. b) pontja és a Választási Eljárásról szóló 2013. évi. XXXVI.  törvény 306. §. (2) bekezdésében kapott hatáskörömben
eljárva, Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi határozatot:
Tormafölde községben megválasztható képviselők számát a község lakosságszáma alapján 4 főben határozom meg.
 
Dr. Novák Anett - helyi választási iroda vezető